VOICE-OVER

HOEVEEL WOORDEN KUN JE KWIJT IN EEN ANIMATIE?

Je kunt op basis van het aantal woorden in een script niet exact voorspellen hoe lang een animatie gaat worden

Een animatie moet vooral functioneel zijn en tegelijkertijd aantrekkelijk genoeg om naar te kijken

De aaneenschakeling van scene’s plus het aantal woorden bepaalt samen de uiteindelijke lengte van de video

In bovenstaande figuur heb ik van een kleine 30 door mij gemaakte animaties grafisch weergegeven hoe lang een video duurt in relatie tot de lengte van het script dat aan de animatie ten grondslag ligt

De punten laten een aardige spreiding zien, zeker als de lengte van de video tussen de 3 en 4 minuten ligt (oftewel 400-600 woorden)

Wil je zelf een inschatting maken? Kijk dan naar de trendlijn

(Klik op de grafiek voor een groter exemplaar)