VOICE-OVER

HOEVEEL WOORDEN KUN JE KWIJT IN EEN ANIMATIE?
Het aantal woorden in een script is geen graadmeter voor de lengte van een animatie en andersom. Je kunt dus op basis van het script niet precies voorspellen hoe lang een animatie gaat duren. Een animatie moet vooral functioneel zijn, de boodschap ondersteunen en bovendien aantrekkelijk zijn om naar te kijken. De uiteindelijke lengte van een animatie wordt bepaald door de aaneenschakeling van de scene’s op basis van het script, zodat functie, boodschap en kijkgemak met elkaar in balans zijn.

In bovenstaande figuur heb ik van 40 door mij gemaakte animaties grafisch weergegeven hoe lang een animatie duurt in relatie tot het aantal woorden in het script dat aan de animatie ten grondslag lag. De lengte van een animatie voorspellen op basis van het aantal woorden in het script kent dus wat onzekerheden.

Als je zelf een inschatting wilt maken dan biedt de trendlijn houvast.

(Klik op de grafiek voor een groter exemplaar)