Al in 2010, toen de eerste artikelen over Het Nieuwe Werken verschenen, ging veel aandacht naar bricks, bytes & behaviour. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Bricks gaat over de huisvesting. Hoe ga je je kantoor inzetten? Uit onderzoek blijkt dat het kantoor veel meer ontmoetingsplaats en overlegruimte gaat worden. Voor werk dat veel concentratie vereist, zoals het schrijven van een rapport of videobellen, is de thuiswerkplek voor velen een geschiktere plek. Bytes gaat meer over het technische stuk. Heb je de juiste middelen om digitaal te werken? Weet je welke tools voor handen zijn om een digitale vergadering optimaal te laten verlopen? Dat soort zaken. Behaviour tenslotte gaat over gedrag en adoptie. En daar valt wederom grote winst te behalen op het gebied van hybride werken.

VIDEO 1 - Introductie

VIDEO 2 - Beveiliging

VIDEO 3 - Software

VIDEO 4 - Bestanden

VIDEO 5 - Werkwijzen

Hoe meer informatie we opslaan, hoe groter de gevolgen bij een hack of een datalek. We moeten ons dus realiseren dat we risico lopen. Het hanteren van bewaartermijnen helpt ons om de risico’s door een beter document- en datamanagement zoveel mogelijk weg te nemen én te voldoen aan de AVG-wetgeving. Ons Microsoft 365 platform kent voor SharePoint en Outlook een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Voor Teams is dat 1 jaar. Door middel van een zogenaamd retentielabel wordt aan elk gegeven, ieder document of elke bibliotheek een bewaartermijn meegegeven. Een retentielabel maakt het mogelijk om op een geautomatiseerde manier informatie te verwijderen als de bewaartermijn is overschreden.

Test inhoud

Amazing!

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here