INTERACTIEVE VIDEO – 1

Animaties en video's zijn een veelgebruikt en krachtig medium om informatie over te brengen en de aandacht van de kijker vast te houden. Er zijn meerdere – met elkaar samenhangende – redenen om een ‘gewone’ video te vervangen door een interactieve video.

Een eerste reden is dat je te veel informatie wil (of moet) overbrengen. De animatie of video wordt te lang, komt nogal overweldigend over en je vraagt bovendien je nogal wat van het uithoudingsvermogen van de kijker.

Een andere reden is dat de animatie of video complexe informatie bevat. Ook dan is het voor de kijker een uitdaging om de aandacht vast te houden.

Een laatste reden is wanneer je uit meetgegevens kunt opmaken dat de animatie of video niet in z’n geheel bekeken wordt. Dat kan met de eerste twee reden samenhangen, tegelijkertijd besluit de kijker om voortijdig af te haken.

Als één of meerdere van deze redenen optreden, is het beter om een interactieve video te maken. Je deelt de informatie op in kleinere stukken die achter elkaar een logisch verhaal geven. Met een interactieve laag over de video heen bied je de kijker de mogelijkheid om delen opnieuw te bekijken of delen te bekijken die voor hem of haar interessant(er) zijn. Je geeft de kijker eigen keuzes. Ook is het mogelijk om de kijker te laten interacteren met de inhoud. Het resultaat is dan een boeiender en gedenkwaardiger ervaring voor de kijker.
Hiernaast zie je het verschil tussen een normale en een interactieve video grafisch weergegeven. Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar.